CFOWORK : กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
    เราผองไทย ใจภักดิ์ รักในหลวงพระองค์ห่วง ปวงราษฎร์ พระบาทท่านทรงศึกษา หาแนว แล้วประทานธ ทรงงาน นานช้า มาสู่ไทย อุปถัมภ์ ค้ำชู ศาสนาพระมหา กรุณา อันยิ่งใหญ่ เสมอภาค หลากชน สนพระทัย หลอมหัวใจ ให้อยู่ รู้พึ่งพา ทศพิธ ราชธรรม นำครองราชย์ทรงเปรื่องปราชญ์ ฉลาดล้ำ ธรรมรักษาศูนย์รวมใจ ไทยถ้วน ล้วนศรัทธาพระปรีชา มหาราช ของชาติไทย พระองค์ทำ ๓๔ โครงการหลวง พระองค์ห่วง ปวงชน ค้นแก้ไขปรับเปลี่ยนแนว แล้วสร้าง อย่างเกรียงไกรชีวิตใหม่ ไร้ฝิ่น สิ้นเสพภัย

   
 
 >>แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด
 

แจกเงินล้านจูงใจใช้พร้อมเพย์


ธปท.เล็งปรับจีดีพีใหม่ จี้เอกชนเร่งลงทุน


กรมบัญชีกลาง จี้ 10 หน่วยงานให้เร่งเบิกจ่าย


   
      

 


         โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ติดตาม และประมาณการเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค สำหรับผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง

         เอกสารอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ และประมาณการเศรษฐกิจจากแบบจำลองเศรษฐกิจจังหวัด รุ่นที่2

         เอกสารอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ และประมาณการเศรษฐกิจจากแบบจำลองเศรษฐกิจจังหวัด รุ่นที่ 1

         โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ผลกระทบและติดตามประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด รุ่นที่ 3

         เอกสารอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ผลกระทบและติดตามประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด รุ่นที่ 2

 
   
   
 
    ข้อมูลสถิติ
       โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์เพื่อติดตามและประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   

        
 
        มองรอบด้านกับกรมบัญชีกลาง (ประชุมคบจ.)