CFOWORK : กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
    เราผองไทย ใจภักดิ์ รักในหลวงพระองค์ห่วง ปวงราษฎร์ พระบาทท่านทรงศึกษา หาแนว แล้วประทานธ ทรงงาน นานช้า มาสู่ไทย อุปถัมภ์ ค้ำชู ศาสนาพระมหา กรุณา อันยิ่งใหญ่ เสมอภาค หลากชน สนพระทัย หลอมหัวใจ ให้อยู่ รู้พึ่งพา ทศพิธ ราชธรรม นำครองราชย์ทรงเปรื่องปราชญ์ ฉลาดล้ำ ธรรมรักษาศูนย์รวมใจ ไทยถ้วน ล้วนศรัทธาพระปรีชา มหาราช ของชาติไทย พระองค์ทำ ๓๔ โครงการหลวง พระองค์ห่วง ปวงชน ค้นแก้ไขปรับเปลี่ยนแนว แล้วสร้าง อย่างเกรียงไกรชีวิตใหม่ ไร้ฝิ่น สิ้นเสพภัย

   
 
 >>แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด
 

แจกเงินล้านจูงใจใช้พร้อมเพย์


ธปท.เล็งปรับจีดีพีใหม่ จี้เอกชนเร่งลงทุน


กรมบัญชีกลาง จี้ 10 หน่วยงานให้เร่งเบิกจ่าย


   
      

 


         เอกสารอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบการติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

         เอกสารอบรม

         คู่มือประมาณการเศรษฐกิจ โดยวิธี Management Chart

         เอกสารการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจ

         เอกสารการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบ วิเคราะห์ ติดตามและประมาณการเศรษฐกิจ/กลุ่มจังหวัด

 
   
   
 
    ข้อมูลสถิติ
       โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบการติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
   

        
 
        มองรอบด้านกับกรมบัญชีกลาง (ประชุมคบจ.)